icon
icon
icon

Czy praca w laboratorium jest przyszłościowa?


Praca w laboratorium to bardzo ciekawy obszar rozwoju zawodowego. Do laboratoriów przyjmuje się najczęściej techników z wykształceniem średnim, a także potencjalnych specjalistów po studiach chemicznych, mikrobiologicznych, pochodnych. Wiele sektorów nowoczesnej gospodarki zgłasza zapotrzebowanie na ekspertów research chemicals. Dlaczego? Laborant analizuje związki, wykorzystuje je w celu poprawy procesów produkcyjnych. Może stwierdzić jakość zamówień dokonywanych w imieniu przedsiębiorstwa. Dochodzi do tego tworzenie raportów bezpieczeństwa, wpływ na profilaktykę zdrowotną. Wiedza o odczynnikach chemicznych RC to prawdopodobnie przyszłość alternatywnych terapii w medycynie. W laboratoriach wytwarza się coraz więcej nowych leków i technologii zapobiegania klęskom żywiołowym. Rozwój chemii to przyszłość. Jeden z ciekawszych przykładów to odkrycie bakterii pożywiających się plastikiem. Praktyczne zastosowanie chemii pozwala na opanowanie większości globalnych problemów, również zdrowotnych.